Wat is Bioresonantie

Bio-resonantie

zijn 2 woorden:
Bio betekent “Leven”
Resonantie komt van het Latijnse woord “Resonare” en betekent: weergalmen/meetrillen. ( Resonantie kennen we bijvoorbeeld van een glas, dat op een bepaalde hoogte gaat meetrillen.)
Dit is de overdacht van informatie via trillingen. Denk hierbij ook aan draadloze telefoons: Hier worden trillingen uitgezonden op een bepaalde trillingsfrequentie en daardoor kan deze informatie opgevangen worden door een toestel dat op diezelfde frequentie afgestemd is.
E.C.G. of een E.E.G.

Dit resonantiefenomeen komen we op allerlei gebieden tegen….
Ook ons lichaam werk zo. Ons lichaam bestaat uit een grote hoeveelheid cellen die er samen voor zorgen dat ons lichaam goed functioneert.
Deze cellen wisselen continu informatie uit en doen dit ook d.m.v. elektromagnetische trillingen.Bioresonantie
Denk maar aan onze hartspiercellen en onze hersencellen. Zij geven in grote getalen hetzelfde signaal af en maken daardoor een elektrische impuls, die je goed kunt meten via een E.C.G. of een E.E.G.

En zo doen alle andere cellen in ons lichaam dat ook. Ze zenden allemaal elektromagnetische trillingen uit. En zolang ons lichaam gezond is/in balans zijn die trillingen harmonisch.
Maar als er een ziekmaker binnen weet te dringen (een virus, een bacterie, een schimmel, een parasiet, etc.) dan wordt deze harmonie daardoor verbroken en is het lichaam in onbalans, doordat de trillingspatronen van die bewuste “ziekmaker” in ons lichaam worden opgenomen.

Bioresonantie-apparatuur

Door middel van Bioresonantie-apparatuur kunnen we deze trillingspatronen registreren en herkennen.
Zo kun je heel snel inzicht krijgen wat er zich in het lichaam afspeelt.
(Op energetisch niveau)

Ons lichaam is geschapen met een groot zelfgenezend vermogen. We hebben een ingenieus immuunsysteem dat in staat is om binnengedrongen vreemde stoffen er uit te werken.
Wanneer er echter sprake is van een grote overbelasting, die al langere tijd duurt, kan het zijn dat ons immuunsysteem “blokkeert” en dat uiteindelijk ziektesymptomen ontstaan, zoals: pijnen, vermoeidheid, zich niet lekker voelen, etc.

Dit kan betekenen dat we ons immuunsysteem een handje moeten helpen.
Dus nadat we opgespoord hebben welke organen zich niet helemaal lekker voelen/uit balans zijn én we opgespoord hebben wat de oorzaak/de ziekmaker hiervan is, gaan we over op onze frequentie-therapie.

Dit doen we door korrels mee te geven, die zodanig zijn bewerkt dat ze, op energetisch niveau, het patroon in het lichaam kunnen beïnvloeden.
Het is de bedoeling om de energetische besturing van ons lichaam, via de elektromagnetische trillingen, weer in evenwicht te krijgen.
Dit doen we via de korrels, goéde frequentiepatronen aan het lichaam te geven en daarmee de elektromagnetische trillingen van de “ziekmaker” te reduceren of zelfs te elimineren.

Deze korrels worden opgenomen via ons mondslijmvlies, dus daarom kun je ze het beste onder je tong laten smelten.

De bedoeling is dat je 2 x per dag het voorgeschreven aantal korrels neemt, dat speciaal op jouw lichaamsbehoefte is afgesteld.
En soms blijkt het nodig te zijn dat je – naast de korrels – tijdelijk aanvullende orthomoleculaire middelen gebruikt. (bijv. in de vorm van capsules, tabletten, druppels,…)

Bioresonantie is een vorm van complementaire zorg, d.w.z. het kan een mooie aanvulling zijn, waar huisartsen en ziekenhuis-specialisten niet verder komen met hun diagnose. En deze behandeling kan ook heel goed náást een reguliere behandeling plaatsvinden.

Bioresonantie kan zowel woren toegepast bij acute als bij chronische klachten en is geschikt voor baby’s, kinderen en volwassenen.